WSPÓŁPRACA

Model biznesowy ADJ Nanotechnology zakłada bliską współpracę z naszymi klientami i kluczowymi partnerami biznesowymi, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach ochrony mikrobiologicznej wytwarzanych przez nich produktów.

Oferujemy możliwość współpracy poprzez współtworzenie produktów docelowych już na etapie ich projektowania. Poprzez taką współpracę rozumiemy wspieranie na każdym kluczowym etapie wdrożenia i późniejszej dystrybucji opracowanych rozwiązań. Jesteśmy także otwarci na wymagania dotyczące specyficznych składów chemicznych nanocząstek i nanopowłok. W efekcie uzyskujemy ogromną wartość dodaną inwestycji zarówno po stronie klienta jak i naszej w wyniku aktywnego wsparcia i doradztwa w budowaniu przewagi konkurencyjnej dla produktów docelowych. Posiadamy przygotowanie adekwatne dla realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Jesteśmy dumni z sukcesów naszych obecnych partnerów biznesowych.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!