O NAS

ADJ Nanotechnology powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku poligraficznego na innowacyjne nanomateriały o zaprojektowanych właściwościach bioaktywnych. Firma specjalizuje się w produkcji bioaktywnych proszków nanokompozytowych do zastosowania jako surowiec w wytwarzaniu materiałów o właściwościach samosterylizujących.

Na mocy umowy licencyjnej z Politechniką Warszawską firma posiada prawa własności dotyczące wytwarzania i obrotu proszkami nanokompozytowymi. Są to innowacyjne nanoprodukty charakteryzujące się unikatowymi właściwościami bioaktywnymi. Na początku działalności priorytetem dla firmy jest koncentracja na wytwarzaniu i sprzedaży licencjonowanych produktów flagowych oraz ich zastosowanie w innowacyjnych powłokach lakierniczych.

W ramach rozwoju swojej działalności firma ADJ Nanotechnology planuje poszerzać swoją ofertę o inne składy nanoproszków do zastosowań w innowacyjnych obszarach nauki i techniki. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe umożliwią rozwijanie i komercjalizację przełomowych rozwiązań o znaczeniu strategicznym dla rynku docelowego. Firma posiada ponadto możliwość elastycznego dopasowania modelu biznesowego swojej oferty, zakresu działalności do oczekiwań i rozwoju rynku nanotechnologicznego w Polsce i Europie. Kompetencje w tym zakresie obejmują ścisłą współpracę z jednostkami naukowymi oraz szczegółową znajomość rynku innowacji nanotechnologicznych. Firma przykłada również uwagę do budowania stałych relacji biznesowych z posiadanymi kluczowymi odbiorcami sprzedawanych nanomateriałów.

Portfel praw własności spółki ADJ Nanotechnology obejmuje dwie technologie wytwarzania następujących proszków nanokompozytowych:

  • Cząstki nanokompozytowe o składzie Al2O3/SiO2/Ag/Cu – wysokiej jakości cząstki o unikatowej strukturze nanokompozytowej w formie suchego nanoproszku, wytworzone w oparciu o opatentowaną technologię produkcji uproszczoną metodą zol-żel. Opracowany nanoproszek charakteryzuje się praktycznie 100% skutecznością w niszczeniu mikroorganizmów chorobotwórczych w szczególności w odniesieniu do szerokiej liczby szczepów gronkowcowych. Produkt nie jest w formie koloidu wodnego co umożliwia jego łatwe zastosowanie w roli surowca w wielkoskalowych technologiach materiałów bioaktywnych i samosterylizujących.
  • Cząstki nanokompozytowe o składzie Al2O3/Ag – wysokiej jakości cząstki o strukturze nanokompozytowej w formie suchego nanoproszku wytworzone w oparciu o opatentowaną technologię produkcji uproszczoną metodą zol-żel. Opracowany nanoproszek charakteryzuje się efektywnymi właściwościami bioaktywnymi i unikatową na skalę światową bio-selektywnością. Oznacza to, że nanocząstki Al2O3/Ag posiadają efektywne właściwości antybakteryjne, przy czym nie posiadają toksyczności znanej dla wolnych nanocząstek srebra. Połączenie nanocząstek srebra z porowatą osnową Al2O3 powoduje brak cytotoksyczności w badaniach in vitro, brak genotoksyczności oraz fitotoksyczności. Produkt nie jest w formie koloidu wodnego co umożliwia jego łatwe zastosowanie w roli surowca w wielkoskalowych technologiach materiałów bioaktywnych i samosterylizujących.