OFERTA

Oferujemy gotowe nanoprodukty które są dostępne w ciągłej sprzedaży.

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres: adjnanotech@gmail.com

Cząstki nanokompozytowe Al2O3/SiO2/Ag/Cu

Nanoproszek o składzie Al2O3/SiO2/Ag/Cu są to wysokiej jakości cząstki o unikatowej strukturze nanokompozytowej w formie suchego nanoproszku, wytworzone w oparciu o opatentowaną technologię produkcji uproszczoną metodą zol-żel. Opracowany nanoproszek charakteryzuje się praktycznie 100% skutecznością w niszczeniu mikroorganizmów chorobotwórczych w szczególności w odniesieniu do szerokiej liczby szczepów gronkowcowych. Produkt nie jest w formie koloidu wodnego co umożliwia jego łatwe zastosowanie w roli surowca w wielkoskalowych technologiach materiałów bioaktywnych i samosterylizujących.

Specyfikacja techniczna:

ParametrOpis
Skład chemicznyη-tlenek glinu (Al2O3); dwutlenek krzemu (SiO2); srebro (Ag); miedź (Cu)
Kształt cząstkisferyczny
Wielkość cząstki10-100 nm (każdorazowo analizowany, zależny od stężenia Ag i Cu)
Oferowany zakres stężenia Ag0,5-5 %wag. (zależne od życzenia klienta)
KolorSzaro-brunatny (intensywność barwy zależna od stężenia Ag i  Cu)
ZapachBezwonny
DziałaniePotwierdzone laboratoryjnie działanie biobójcze
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Fig2-1-1024x383.jpg

Rysunek 1 Reprezentatywne zdjęcie SEM cząstek nanokompozytowych Al2O3/SiO2/Ag/Cu (a) oraz rozkład wielkości (b).

Cząstki nanokompozytowe Al2O3/Ag

Nanoproszek o składzie Al2O3/Ag są to wysokiej jakości cząstki o strukturze nanokompozytowej w formie suchego nanoproszku wytworzone w oparciu o opatentowaną technologię produkcji uproszczoną metodą zol-żel. Opracowany nanoproszek charakteryzuje się efektywnymi właściwościami bioaktywnymi i unikatową na skalę światową bio-selektywnością. Oznacza to, że nanocząstki Al2O3/Ag posiadają efektywne właściwości antybakteryjne, przy czym nie posiadają toksyczności znanej dla wolnych nanocząstek srebra. Połączenie nanocząstek srebra z porowatą osnową Al2O3 powoduje brak cytotoksyczności w badaniach in vitro, brak genotoksyczności oraz fitotoksyczności. Produkt nie jest w formie koloidu wodnego co umożliwia jego łatwe zastosowanie w roli surowca w wielkoskalowych technologiach materiałów bioaktywnych i samosterylizujących.

Specyfikacja techniczna:

ParametrOpis
Skład chemicznyη-tlenek glinu (Al2O3); srebro (Ag)
Kształt cząstkisferyczny
Wielkość cząstki25-90 nm (każdorazowo analizowany, zależny od stężenia Ag)
Oferowany zakres stężenia Ag0,5-5 %wag. (zależne od życzenia klienta)
Oferowany zakres stężenia Cu0,5-5 %wag. (zależne od życzenia klienta)
KolorBrunatny (intensywność barwy zależna od stężenia Ag)
ZapachBezwonny
DziałaniePotwierdzone laboratoryjnie działanie biobójcze
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Fig1-1024x383.jpg

Rysunek 2 Reprezentatywne zdjęcie SEM cząstek nanokompozytowych Al2O3/Ag (a) oraz rozkład wielkości (b).

Zastosowania naszych nanomateriałów obejmują:

  1. POWŁOKI OCHRONNE W UJĘCIU OGÓLNYM. Ochrona powierzchni wyrobów przed mikroorganizmami realizowana jest głównie przez dodatek nanocząstek srebra do powłok ochronnych stosowanych powierzchniowo. Uwzględnienie nanocząstek srebra w formule farb i lakierów dyspersyjnych pozwala na kontrolę rozwoju mikroorganizmów. Lakierami mogą być pokrywane powierzchnie wyrobów papierowych i z tworzyw sztucznych. Farbami mogą być pokrywane powierzchnie mające kontakt z wodą morską, ściany piwniczne czy też ściany po północnej stronie budynków. Powłoka ochronna zapobiega także występowaniu odbarwień i spękań powodowanych aktywnością mikrobiologiczną. Inne zastosowanie to powłoki ochronne w pomieszczeniach wymagających zachowania sterylności takich jak np. szpitale. W pomieszczeniach tych priorytetem jest kontrola namnażania mikroorganizmów chorobotwórczych.
  2. FILTRACJA WODY. Nasze nanoproszki zastosowane jako składnik bioaktywny filtrów umożliwiają aktywną kontrolę rozwoju mikroorganizmów w różnych ośrodkach ciekłych. Nanocząstki mogą być stosowane wszędzie tam gdzie konieczne jest uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, szlamu, mułu czy osadów kanalizacyjnych ale także w akwariach, basenach, saunach, systemach cyrkulacyjnych np. instalacjach klimatyzacyjnych, pompach ciepła, wieżach chłodniczych czy kondensacyjnych.
  3. FILTRACJA POWIETRZA. Zastosowanie w filtracji powietrza obejmuje układy filtrów i biofiltrów w nawilżaczach, jonizatorach powietrza, filtrację do zastosowań specjalnych i ochrony epidemiologicznej (wojsko, lotnictwo) czy ochronę antysmogową.
  4. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE. Zaatakowanie materiału konstrukcyjnego przez mikroorganizmy może spowodować jego odbarwienia, nieestetyczny wygląd, odpryski, spękania a w skrajnych przypadkach nawet zniszczenie. Dodatek bioaktywnych nanocząstek do różnych materiałów konstrukcyjnych daje możliwość przedłużenia trwałości i żywotności wykonanych z nich produktów.
  5. WŁÓKNINY. Kolejnym obszarem zastosowań nanocząstek srebra w kontroli namnażania mikroorganizmów są materiały wytwarzane z celulozy, bawełny i innych włókien. Nanocząstki srebra dodane do włóknin nadają wyrobom z nich wytworzonym właściwości bakterio- i grzybobójcze. W przypadku produktów na bazie drewna, impregnacja naszymi nanocząstkami umożliwia wydłużenie żywotności na skutek zmniejszenia aktywności mikrobiologicznej na powierzchni i wewnątrz tych wyrobów.
  6. LIKWIDACJA ODORÓW. Innym przykładem zastosowania naszych nanocząstek jest wykorzystanie w materiałach absorpcyjnych, używanych w gospodarstwach rolnych (hodowli zwierząt) do likwidacji odorów zwierzęcych. Dodatek nanocząstek do materiałów absorpcyjnych zapewnia kontrolę mikrobiologiczną skutkując redukcją nieprzyjemnych zapachów oraz wydłużeniem czasu użytkowania absorbentów z dodatkiem nanocząstek.
  7. KATALIZA. Połączenie nanocząstek metalu oraz ceramicznej osnowy stwarza szerokie możliwości zastosowania takich nanomateriałów w katalizie. Katalizatory srebrowe składają się zwykle z trzech lub czterech komponentów: materiału nośnikowego, katalitycznie aktywnego srebra metalicznego, promotora oraz inhibitora stosowanego opcjonalnie. Tlenek glinu w katalizatorach przemysłowych pełni najczęściej funkcję nośnika odpowiadając między innymi za rozwinięcie powierzchni właściwej, zwiększenie odporności mechanicznej katalizatora, wzrost stabilności procesu oraz modyfikację naniesionych na jego powierzchnię składników aktywnych.