NASZA NANOTECHNOLOGIA

Koncepcja biznesowa firmy opiera się na nanotechnologii. Wykorzystywana w produkcji własnej innowacyjna nanotechnologia zol-żel umożliwia dużą elastyczność w doborze surowców do syntezy a sam proces można określić jako tzw. „one-pot” (tj. w jednym reaktorze) gdzie do mieszaniny reakcyjnej dodawane są poszczególne substraty reakcji a następnie odbywa się intensywne mieszanie w celu uzyskania odpowiedniej homogenizacji i/lub rozpuszczenia składników. Dalsza obróbka obejmuje szczegółowe procesy końcowe dzięki którym uzyskujemy nanoproszki o unikatowej morfologii i składzie chemicznym. Do mieszaniny reakcyjnej można wprowadzać także inne surowce sypkie i podłoża, które zostają następnie pokrywane nanocząstkami o składzie odpowiadającym zawartym w mieszaninie substratom. W ten sposób powstaje nanostruktura hybrydowa oraz powłoki zol-żel, której skład chemiczny i parametry można w łatwy sposób dopasować do szczegółowych wymagań odbiorcy końcowego. Ograniczenie przy tym stanowi jedynie wyobraźnia klienta, konieczność zapewnienia konkretnych funkcjonalności oraz oczywiście koszty. Otrzymywane nanoprodukty mogą przy tym posiadać unikatowe cechy funkcjonalne. Tym samym proces wytwarzania nanomateriałów w firmie ADJ Nanotechnology charakteryzuje wysoka innowacyjność. Przemawiają za tym: prosta koncepcja, elastyczność produkcji oraz praktycznie nieograniczona kombinacja możliwych składów chemicznych wytwarzanych nanoproduktów.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu w branży nanotechnologicznej jesteśmy w stanie sprostać Państwa szczegółowym oczekiwaniom dotyczącym wytwarzania cząstek nanokompozytowych. Oferujemy najwyższą jakość nanomateriałów w rozsądnych cenach dla celów zarówno przemysłowych jak i naukowych. Jesteśmy także otwarci na Państwa wymagania dotyczące specyficznych składów chemicznych nanocząstek i nanopowłok oraz przygotowani na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!